Psychodynamische therapie

Voor een snelle verbetering

Psychodynamische Therapie

In technische bewoording betekent dynamica “energie in beweging”, wat zich uit in “kracht”. De term Psychodynamica werd het eerst gebruikt door Sigmund Freud. Psychodynamische therapie is een therapievorm waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd. Je ervaart bij deze therapie de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen komt dan echt vanuit jou zelf.

Interne processen spelen zich constant binnen jou als persoon af . Dit gebeurd zowel bewust als onbewust en werken in alles door. In je gevoel, denken en emoties. Je gedrag wordt hierdoor beïnvloed en bepaald. Soms ontstaat er een disbalans, een gevoel van niet lekker functioneren. Het kan zelfs zo zijn dat je niet meer weet wie jij bent!

In een veilige omgeving kan je inzicht krijgen in het ontstane probleem, waardoor er een andere kijk op de situatie ontstaat en zich nieuwe mogelijkheden openbaren. Psychodynamische therapie is een selectie van verschillende moderne therapievormen die hun effectiviteit hebben bewezen. Tijdens het eerste gesprek (de intake) wordt de problematiek besproken . Dit oriënterende gesprek wordt vaak afgerond met een mini sessie. De duur van het intakegesprek en van de sessies is telkens anderhalf tot twee uur.

 

Het verloop van de behandeling

Psychodynamische therapie is erop gericht vrij snel een verbetering aan te brengen. Je kunt dus een korte therapie verwachten van gemiddeld vier tot acht sessies. Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek die door jou, als cliënt(e), wordt aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komt. Tijdens het eerste gesprek (de intake) wordt de problematiek besproken vanuit diverse invalshoeken. Dit oriënterende gesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie. De duur van het intakegesprek en van de sessies is telkens anderhalf tot twee uur.

 

  • Je start met een intakegesprek
  • Hierna volgt een bespreking van je aandachtspunten
  • Je sessies vinden één keer in de 14 dagen plaats, indien nodig wekelijks
  • Duur van de sessie wordt na verloop van tijd steeds meer afgebouwd
  • Gemiddeld aantal sessies zes tot acht keer

Neem de eerste stap. Maak nu een afspraak!

Maak Afspraak

Veel gestelde vragen

Behandelingsvormen: hieronder vind je een aantal behandelvormen waar ik gebruik van maak

SYSTEMISCH WERKEN

Systemisch werk heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in een systeem. denk hierbij aan familie, organisatie, vriendenkring enzovoort. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en de positie die anderen daarbij innemen, geeft ruimte voor oplossingen, acceptatie en zingeving.

CREATIEF COUNSELEN

Door te werken met het beeldend vermogen in diverse creatieve vormen, kan je tot een groter bewustzijn over jezelf en het leven komen. Het inzetten van je intuïtie maakt dat je bijna altijd op het punt uitkomt waar je moet zijn. Via de beelden wordt er gecommuniceerd met het onbewuste. Je tekening, schilderij of kleiwerkstuk  wordt nabesproken, waarbij heling op diepere niveaus plaats kan vinden.

ADEMEN

Ademen is leven. Wanneer je bewust en dieper ademt, ben je dichter bij je gevoel en meer aanwezig in je lichaam. Op een juiste manier ademen haalt spanningen uit je lichaam weg. Adem is de sleutel tot een geïnspireerd en creatief leven. Het is de kracht die je lichaam, geest en emoties met elkaar verbindt. Je ademhaling kan dan ook een hulpmiddel zijn om in het hier en nu te komen, in plaats van in het verleden of in de toekomst te blijven. Bij lichaamswerk staan het voelende lichaam en de daarin opgeslagen emoties centraal.

TRAUMAVERWERKING

Op het moment dat je getraumatiseerd bent dan ontwikkel je allerlei strategieën waardoor je kunt overleven. Bij traumaverwerking gaan wij samen op zoek naar deze delen zodat jij hier inzicht in krijgt. Tevens gaan we jouw ‘gezonde deel’ versterken en trainen we het gedeelte dat zich wel bewust is van jouw eigen kracht. Op deze manier krijg jij weer regie over je eigen leven.

REGRESSIE

Regressie zet ik in op het moment dat het jou kan ondersteunen om inzicht te verkrijgen. Het brengt je terug naar het allereerste moment dat je een bepaalde beslissing hebt genomen of wanneer ene bepaalde situatie voor het eerst plaats vond. Jij behoudt ten alle tijden de regie en ik ondersteun jou op welke manier je dit kunt doen.